~ Миколаївський регіональний
центр підвищення кваліфікації ~


Додати до закладок | 2-04-2021, 08:31
Основними завданнями Центру є:
надання освітніх послуг з професійного навчання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад і працівникам підприємств (далі – слухачі) відповідно до законодавства;
надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги державним органам та органам місцевого самоврядування. 

Відповідно до основних завдань Центр:

1) визначає зміст освіти з урахуванням потреб замовників та вимог відповідних стандартів вищої освіти та професійних стандартів (за наявності);
2) визначає форми та засоби проведення освітнього процесу;
3) розробляє та затверджує загальні та спеціальні професійні (сертифікатні) і короткострокові програми підвищення кваліфікації відповідно до вимог законодавства;
4) розробляє та погоджує із засновником і НАДС щорічні плани-графіки підвищення кваліфікації;
5) залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців закладів освіти, у тому числі іноземних, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств; 
6) співпрацює з закладами освіти, у тому числі іноземними, у сфері післядипломної освіти;
7) укладає з підприємствами, іншими юридичними та фізичними особами договори про надання освітніх послуг;
8) надає освітні та інші платні послуги, передбачені законодавством;
9) провадить видавничу діяльність;
10) у межах своєї компетенції провадить наукову та методичну діяльність;
11) бере участь у заходах в рамках міжнародного співробітництва;
12) взаємодіє з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та Українською школою урядування;
13) взаємодіє з територіальними органами НАДС за напрямами: 
вивчення потреб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у професійному навчанні державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та з питань підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад;
ведення кількісного обліку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, які пройшли навчання у Центрі;
надання науково-методичної, інформаційної та консультаційної допомоги у сфері післядипломної освіти;
проведення наукової та аналітичної роботи; 
поширення досвіду роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань організації післядипломної освіти.
14) провадить іншу діяльність, що не суперечить законодавству. 

(0512)
47 41 87