Додати до закладок | 20-04-2017, 10:39

Грудень 2019

 

ТКС «Забезпечення прав і свобод людини при прийнятті рішень органами публічної влади» 03 грудня 2019 року

ТКС «Громадянські компетенції державних службовців в умовах реформи децентралізації» 04 грудня 2019 року

 

Листопад 2019

 

ТКС-тренінг «Лідерство заради доброго врядування. Розвиток лідерських якостей на публічній службі» 04 листопада 2019 року

ТКС «Забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо пріоритетності права дитини на сімейне виховання» 05-07 листопада 2019 року

ТКС «Організація роботи з питань зайнятості та розвитку соціального діалогу» 08 листопада 2019 року

ТКС «Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції» 08 листопада 2019 року

ТКС «Про використання Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків» 12 листопада 2019 року

ТКС «Ділове українське мовлення. Зміни в українському правописі» 12 листопада 2019 року

ТКС «Методика та методи, практика розробки та прийняття управлінських рішень» 13 листопада 2019 року

ТКС «Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції» 13 листопада 2019 року

ТПДС «Мовна компетентність публічного службовця» 15 листопада 2019 року

Професійна програма підвищення кваліфікації 18-27 листопада 2019 року

ТКС «Особливості дотримання норм чинного законодавства з питань охорони праці та умов праці, пожежної безпеки, цивільного захисту в управліннях соціального захисту населення» 20 листопада 2019 року

ТКС «Забезпечення гендерної рівності, протидія дискримінації за ознакою статі. Проведення гендерного портретування» 21 листопада 2019 року

ТКС «Запобігання і протидія проявам корупції як елемент модернізації системи державної служби.  Закон України «Про запобігання корупції» 22 листопада 2019 року

ТКС «Соціальна робота із вразливими сім’ями та дітьми» 25-26 листопада 2019 року

ТКС «Правові аспекти реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи та введення реєстру територіальних громад» 27 листопада 2019 року

ТКС «Ділове українське мовлення. Зміни в українському правописі» 29 листопада 2019 року

 

Жовтень 2019

 

Професійна програма підвищення кваліфікації 30 вересня - 11 жовтня 2019 року

ТКС «Використання програмно-технічного комплексу «Житлові субсидії» 01 жовтня 2019 року

ТКС «Актуальні питання діяльності органів юстиції: новації законодавства та практика застосування» 02-04 жовтня 2019 року

ТКС «Завдання служби управління персоналом, їх практична реалізація» 03 жовтня 2019 року

ТКС «Запобігання і протидія проявам корупції як елемент модернізації системи державної служби. Закон України «Про запобігання корупції» 04 жовтня 2019 року

ТКС «Психологічні особливості ефективних комунікацій в роботі фахівців служби зайнятості» 15-16, 22-23 жовтня 2019 року

ТКС «Автоматизована система обробки пенсійних документів при виплаті усіх видів соціальної допомоги» 16 жовтня 2019 року

ТКС «Конфлікт інтересів та пов’язані з ним обмеження» 16 жовтня 2019 року

ТКС «Ділове українське мовлення. Зміни в українському правописі» 18 жовтня 2019 року

ТКС «Організація роботи з питань оплати праці» 22 жовтня 2019 року

ТКС «Підвищення кваліфікації працівників щодо встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу» 23-24 жовтня 2019 року

Тренінг «Загальні засади доступу до публічної інформації. Правовий режим інформації з обмеженим доступом. Правові аспекти оприлюднення публічної інформації органами місцевого самоврядування» 24 жовтня 2019 року

Тренінг «Загальні засади доступу до публічної інформації. Правовий режим інформації з обмеженим доступом. Правові аспекти оприлюднення публічної інформації органами влади» 25 жовтня 2019 року

ТКС «Ділове українське мовлення. Зміни в українському правописі» 25 жовтня 2019 року

Професійна програма підвищення кваліфікації 28 жовтня - 08 листопада 2019 року

ТКС «Ділове українське мовлення. Зміни в українському правописі» 29 жовтня 2019 року

 

Вересень 2019

 

ТКС «Впровадження Е-врядування на публічній службі. Інформаційні технології в роботі публічного службовця» 03 вересня 2019 року

ТКС «Протидія торгівлі людьми. Основні питання встановлення статусу потерпілого від торгівлі людьми. Ідентифікація постраждалих осіб» 03 вересня 2019 року

ТКС «Конфлікт  інтересів та пов’язані з ним обмеження» 05 вересня 2019 року

Професійна програма підвищення кваліфікації 09-20 вересня 2019 року

ТКС «Пріоритетні напрями роботи служб у справах дітей щодо захисту прав дітей» 10-12 вересня 2019 року

Тренінг «Професійна компетенція публічного посадовця як умова ефективної діяльності органів державної влади» 13 вересня 2019 року

Професійна програма підвищення кваліфікації 16-27 вересня 2019 року

ТПДС «Впровадження Е-врядування на публічній службі» 19 вересня 2019 року

ТКС «Впровадження Е-врядування на публічній службі. Інформаційні технології в роботі публічного службовця» 24 вересня 2019 року

ТПДС «Комунікативна компетентність публічного службовця» 27 вересня 2019 року

 

Серпень 2019


Тренінг «Подолання конфліктів, вміння працювати в стресових ситуаціях» 28 серпня 2019 року

Тренінг «Лідерство заради доброго врядування. Розвиток лідерських якостей на публічній службі» 30 серпня 2019 року

 

Червень 2019

ТПДС «Мовна компетентність публічного службовця» 04 червня 2019 року

ТКС «Порядок призначення різних видів державної допомоги» 04 червня 2019 року

ТКС «Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції» Первомайська міська рада 05 червня 2019 року

ТКС «Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції» Южноукраїнська міська рада 05 червня 2019 року

ТКС-тренінг «Надання адміністративних послуг із використанням інформаційної системи «Єдиний регіональний веб-портал адміністративних послуг Миколаївської області» 13 червня 2019 року

ТКС-тренінг «Надання адміністративних послуг із використанням інформаційної системи «Єдиний регіональний веб-портал адміністративних послуг Миколаївської області» 14 червня 2019 року

ТКС «ГІС-технології з дистанційного зондування землі при виконанні основних завдань  органів державної влади щодо забезпечення реалізації державної аграрної політики» 18-20 червня 2019 року

ТКС «Корекційні програми для осіб, які вчиняють домашнє насильство» 24-27 червня 2019

 

Травень 2019

ТПДС «Комунікативна компетентність публічного службовця» 07 травня 2019 року

ТКС «Здійснення нагляду за додержанням пенсійного законодавства» 07 травня 2019 року

ТКС «Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції» 07 травня 2019 року

ТКС «Актуальні питання реалізації законодавства про державну службу» 10 травня 2019 року 

ТКС «Про використання Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків» 14 травня 2019 року

ТКС «Організація роботи служб у справах дітей» 14-16 травня 2019 року

ТКС «Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції» 15 травня 2019 року

ТКС «Новели в цивільному та адміністративному судочинстві України, сприйняття змін. Підготовка та подача процесуальних документів» 16 травня 2019 року

ТПДС «Організація та здійснення публічних закупівель» 21 травня 2019 року

ТКС «Надання профорієнтаційних послуг служби зайнятості в умовах сервісно - орієнтованого підходу» 21-22/28-29 травня 2019 року

ТКС «Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції» 22 травня 2019 року

ТКС «Актуальні питання організації діяльності в об’єднаних територіальних громадах» 23 травня 2019 року

ТПДС «Комунікативна компетентність публічного службовця» 28 травня 2019 року

 

Квітень 2019 року

ТПДС «Енергозбереження та енергоефективність. Перспективи використання відновлюваних джерел енергії» 02 квітня 2019 року

ТКС «Організація роботи з питань реабілітації, обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та учасників АТО» 02 квітня 2019 року

ТКС «Організація роботи комплексної системи захисту інформації Єдиної інформаційної аналітичної системи «Діти» 02-03 квітня 2019 року

Підвищення кваліфікації за професійною програмою 08-19 квітня 2019 року

ТПДС «Розмовна англійська мова для публічних службовців» 09 квітня (квітень-червень) 2019 року

ТКС «Впровадження програмно-цільового методу в місцевих бюджетах» 11 квітня 2019 року

ТКС «Сучасні практики розробки проектів та програм місцевого розвитку» 12 квітня 2019 року

ТКС «Стратегія поведінки в конфліктних ситуаціях та подолання стресових ситуацій» 15 квітня 2019 року

ТКС «Стратегія поведінки в конфліктних ситуаціях та подолання стресових ситуацій» 16 квітня 2019 року

Тренінг «Стратегія впровадження успішних змін. Опір змінам і його подолання» 18 квітня 2019 року

ТКС «Стратегія поведінки в конфліктних ситуаціях та подолання стресових ситуацій» 24 квітня 2019 року

 

Березень 2019 року

ТПДС «Розмовна англійська мова для публічних службовців» січень-квітень 2019 року
Тренінгу «Стратегія поведінки в конфліктних ситуаціях та подолання стресових ситуацій» 06 березня 2019 року

ТКС «Автоматизована система обробки пенсійних документів при виплаті усіх видів соціальної допомоги» 05 березня 2019 року

ТКС «Е-декларування: складання, подання, оприлюднення та основні помилки» 05 березня 2019 року

Професійна програма підвищення кваліфікації 11-22 березня 2019 року

ТКС «Надання пільг громадянам окремих категорій» 12 березня 2019 року 

ТКС «Планування розвитку територіальних громад. Співробітництво територіальних громад» 14 березня 2019 року

Тренінг «Підвищення стресостійкості, комунікабельності, цілеспрямованості та уважності до деталей» 18 березня 2019 року»

Тренінг «Розвиток навиків лідерства, підвищення якості публічних виступів» 19 березня 2019 року

ТКС «Практичні аспекти впровадження законодавства про службу в органах місцевого самоврядування» 20 березня 2019 року

Тренінг «Швидке сприйняття змін, виконання на високому рівні поставлених завдань» 20 березня 2019 року

ТКС »Комунікативна компетентність публічного службовця» 21 березня 2019 року

Тренінг «Ефективні комунікації як механізм взаємодії державних органів влади з громадськістю» 22 березня 2019 року

Тренінг «Креативність та ініціативність в роботі» 22 березня 2019 року


(0512)
47 41 87