~ Миколаївський регіональний
центр підвищення кваліфікації ~


Додати до закладок | 13-04-2023, 10:48
У І кварталі 2023 року навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування  у Миколаївському регіональному центру підвищення кваліфікації було активним та практико-орієнтованим. Освітній процес в умовах воєнного стану організовано за допомогою програми віддаленого відеозв'язку Zoom. 
Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації у І кварталі реалізовано:
- 16 освітніх заходів з підвищення кваліфікації за загальними короткостроковими програмами від 6 до 9 астрономічних годин в етері кожний;
- 8 освітніх заходів з підвищення кваліфікації за спеціальними короткостроковими програмами;
- 1 освітній захід з підвищення кваліфікації за загальною професійною (сертифікатною) програмою;
- 1 освітній захід з підвищення кваліфікації за дорученням відділу управління персоналом апарату Миколаївської ОВА.

Всього у 1 кварталі 2023 року провели 26 освітніх заходів, за якими підвищили рівень професійної 1080 публічних службовця Миколаївської області.

За дорученням начальника Миколаївської ОВА та з метою надання актуальної інформації по веденню військового обліку в умовах воєнного стану проведено  навчання відповідальних за військовий облік в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях. Загалом взяли участь у навчанні  238 осіб.
Реєстрацію слухачів забезпечено засобами та інструментами Google, посилання розміщено на офіційному сайті Центру.

Відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 24 серпня 2022 року № 74-22 у І кварталі п.р. Центр проводив навчання за такими пріоритетними напрямами (темами) підвищення кваліфікації:
- державна мова;
- комунікація та взаємодія;
- запобігання корупції та забезпечення доброчесності;
- публічне управління та адміністрування;
- прийняття ефективних рішень;
- управління змінами;
- сучасні комп'ютерні технології;
- робота з сучасними офісними програмами;
- впровадження інструментів діджиталізації в  органах публічної влади;
- управління персоналом на публічній службі у період воєнного часу;
- дотримання прав людини.
 
Навчання за зазначеними напрямами сприяло підвищенню рівня таких професійних компетентностей як професійні знання законодавства у різних сферах публічного управління, знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності, знання державної мови;
комунікація та взаємодія; лідерство; особистісні компетенції; прийняття ефективних рішень;  впровадження  та  сприйняття змін; цифрова грамотність.

З метою застосування цифрових технологій, елементів е-урядування Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації  впроваджено:
-  автоматичне формування електронного документу про підвищення кваліфікації, що прискорило можливість вчасно й на містах отримувати сертифікати по завершенню курсу;
- дистанційні підсумкові оцінювання знань за загальною професійною (сертифікатною) та загальною короткостроковою програми підвищення кваліфікації.

У І кварталі п.р. Національним агентством України з питань державної служби успішно акредитовано два пакети освітніх програм підвищення кваліфікації на 2023-2025 роки. Зокрема, 3 загальні професійні програми та 24 загальні короткострокові програми підвищення кваліфікації. 
Слід зазначити, що вивчення іноземної мови, однієї з мов Європейського Союзу, залишається пріоритетним напрямом НАДС на 2023 рік у сфері підвищення кваліфікації публічних службовців. Позаштатними викладачами та методистами Центру на 2023 рік розроблена та успішно акредитована нова загальна професійна програма «Міжнародна професійна комунікація. Ділова англійська мова (рівень В, В1, В2)».
На офіційному сайті Миколаївського РЦПК створено два нові каталоги професійних та короткострокових освітніх програм на 2023-2025 роки, які побудовані за кейсовим принципом, пріоритетними  напрямами підвищення кваліфікації і ключовими компетентностями, які мають розвинути державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування.
Протягом звітного періоду оновлено електронну бібліотеку Центру, доступ до якої має кожен слухач. Бібліотеку поповнили 37  сучасних джерел за наступними тематиками:
    • традиції та інновації публічного управління;
    • модернізація державної служби та управління людськими ресурсами;
    • запобігання корупції та забезпечення доброчесності;
    • державне управління регіональним розвитком України;
    • ефективні комунікації як механізм взаємодії органів;
    • підходи та інструменти для забезпечення сталого розвитку територій;
    • національно-патріотичне виховання дітей та молоді в Україні;
    • екологічна політика та захист довкілля.
Продовжена робота щодо розміщення електронних варіантів робочих зошитів до провідних програм підвищення кваліфікації у відкритому доступі на сайті Центру.
На офіційному вебсайті Центру та на сторінці у Фейсбу відбувається постійне інформування державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад з питань актуальних змін законодавства у сфері публічного управління та адміністрування, освіти, трудового законодавства, реалізації програм підвищення кваліфікації, проведених освітніх заходів тощо.
 Одним із пріоритетних напрямів діяльності Центру є також професійний розвиток працівників закладу Зокрема, у березні 2023 року два працівника навчально-методичного відділу Центру успішно пройшли чергову атестацію як педагогічні працівники у Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Додати до закладок | 9-01-2023, 08:51

 

Війна змінила фокус соціальної відповідальності влади. Стали іншими пріоритети громадян та пріоритети розвитку особистісних компетенцій публічних службовців. Першочерговими стали питання безпеки і визначеності. Діяльність Центру у період воєнного стану була направлена саме на забезпечення розвитку компетенцій у публічних службовців що здатні забезпечити ці виклики.

 За погодженням  з Миколаївською обласною військовою адміністрацією Центром було актуалізовано тематику програм освітніх заходів до плану-графіку навчання на 2022 рік.

За підсумками 2022 року у Миколаївському регіональному центрі підвищення кваліфікації  відбулося 118 освітніх  заходів, а саме:

- згідно Плану -графіку - 73 ;

- на виконання доручення керівництва облдержадміністрації - 4;

- на договірній основі - 41.

У 2022 році для забезпечення підвищення кваліфікації посадовців пропонувались:

загальних короткострокових -39 програм;   

спеціальних короткострокових, розроблених у 2020 році - 39;

у 2021 - 25;

у 2022- 25.

професійних (сертифікатних) програм - 4 ;

 

Видано  сертифікатів про підвищення кваліфікації  5615.

за:  короткостроковими програмами  -5487;

із них: загальними  -3773

спеціальними  -1714

професійними програмами  - 128

 

Пройшли навчання:

- 2169  - державні службовці місцевих органів виконавчої влади;

- 1047 - посадові особи місцевого самоврядування та 47 депутатів місцевих рад;

- 2351 - державні службовці територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

 

Найбільш витребуваними серед напрямів підвищення кваліфікації були наступні:

Комунікація та взаємодія - 27 освітніх заходів;

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності - 18 освітніх заходів;

Електронне урядування та електронна демократія - 16 навчань;

Удосконалення рівня володіння державною мовою  - 16 навчань;

Лідерство, управління організацією роботи та персоналом  -  29 освітніх заходів.

 Збільшується частка замовлень на підвищення кваліфікації службовцями по розвитку особистісних компетенцій керівника по впровадженню змін, формування команди однодумців.

 

У навчанні брали участь як посадовці Миколаївщини, так і інших регіонів України ( м.Київ, Херсонщина, Одещина).

 

Міжнародна співпраця. В рамках проєкту «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)» у 2022 році завершена реалізація програми післядипломного навчання - Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади. Освітній проєкт реалізовано Краківським економічним університетом (Польща) разом з Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації. На базі Центру пройшли навчання та успішно захистили свої проєкти розвитку конкретних територій 23 посадові особи місцевого самоврядування та депутати місцевих рад Миколаївської області. До освітнього процес були залучено провідні викладачі Малопольської школи публічного адміністрування Краківського університету та позаштатні викладачі - практики Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації.

  

Додати до закладок | 4-10-2022, 11:32

Навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у вересні 2022 року у Миколаївському регіональному центру підвищення кваліфікації пройшло досить плідно, а саме:

- підвищили свою кваліфікацію 753 публічних службовця з Волинської, Миколаївської, Одеської областей;

- провели 15 освітніх заходів;

- провели в етері 130 авдиторних годин.

 

Освітній процес в умовах воєнного стану став можливим завдяки програмі віддаленого відеозв’зку Zoom. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації у вересні місяці організовано:

- 15 зумінарів за короткостроковими програмами від 6 до 9 астрономічних годин в етері кожний;

- 1 зумінар за загальною професійною (сертифікатною) програмою.

Реєстрацію слухачів забезпечено засобами та інструментами Google, посилання розміщено на офіційному сайті Центру.


Найбільш популярною темою місяця є «Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання». Проведено за цією програмою 4 освітні заходи.

У вересні публічні службовці за сприяння Центру підвищили кваліфікацію за такими напрямами:

- державна мова;

- комунікація та взаємодія;

- лідерство;

- запобігання корупції та забезпечення доброчесності;

- публічне управління та адміністрування;

- прийняття ефективних рішень;

- управління змінами;

- організація роботи з питань запобігання насильства;

- сучасні комп'ютерні технології;

- робота з сучасними офісними програмами;

- впровадження інструментів діджиталізації в  органах публічної влади;

- управління персоналом на публічній службі у період воєнного часу;

дотримання прав людини.

 

 Завдяки проведеним освітнім закладам слухачі розвинули наступні професійні компетентності:

- професійні знання;

- знання державної мови;

- комунікація та взаємодія;

- лідерство;

- особистісні компетенції;

- знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності;

- знання законодавства;

- знання інструментів аналізу політики;

- аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

- прийняття ефективних рішень;

- впровадження змін;

- сприйняття змін;

- технічні вміння. 

 

У вересні 2022 року в т.ч. розроблено 17 освітніх програм підвищення кваліфікації на 2023 рік, в т.ч. загальну професійну (сертифікатну) програму для новопризначених державних службовців. Перший пакет програм Миколаївського РЦПК (15 програм) на 2023 рік проходить на зараз процедуру погодження у НАДС.

 

22-23.09.2022 керівництво та працівники Миколаївського РЦПК взяли участь у щорічному Рішельє-форумі публічної служби «Архітектура нової моделі публічної служби» (м. Київ).


(0512)
47 41 87