~ Миколаївський регіональний
центр підвищення кваліфікації ~


Додати до закладок | 9-01-2024, 12:30

У 2023 році підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад у Миколаївському регіональному центрі підвищення кваліфікації (далі – Центр) відбувалося згідно розпорядження, затвердженого начальником обласної військової адміністрації від 04.01.2023 №4-р та погодженим Національним агентством України з питань державної служби (далі – НАДС); реалізації Статутних завдань закладу, включаючи виконання додаткових завдань, окремих доручень вищих органів влади та з дотриманням вимог, які визначені у відповідних нормативно-правових документах.

Впродовж 2023 року навчально-організаційним відділом Центру було проведено130 заходів, з них 72 освітні заходиіз запланованих за планом-графіком 82 заходів та 58 на договірній основі.

Лабораторією цифрового навчання було організовано та проведено 22 освітніх заходи.

За короткостроковими програмами підвищили свою кваліфікацію 5602 особи, за професійними програмами - 175 осіб. Разом 5777 особи.

За 2023 рік навчально-методичним відділом підготовлено та подано на погодження в НАДС ІІ та ІІІ пакети загальних освітніх програм підвищення кваліфікації, у кількості 24 програми. Всі програми пройшли атестацію в НАДС.

Також, протягом 2023 року відбувся перегляд (та за необхідності внесення кореляцій) кейсу спеціальних короткострокових програм Центру – 15 од.

Фахівцями відділу розроблялися 5 нових спеціальні короткострокові програми підвищення кваліфікації у співпраці зі структурними підрозділами ОВА, державними підприємствами, установами і організаціями.

Було розроблено нові навчально-тематичні плани до 3професійних програм підвищення кваліфікації, розроблялися тести поточних та підсумкових завдань, підготовлені 3 Каталоги освітніх програм підвищення кваліфікації.

Проведено комунікативні заходи.

18 серпня 2023 року підготовлено та проведено круглий стіл «Південь України: перспективи післявоєнного відновлення регіону» за участю представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування Одеської, Миколаївської, Херсонської областей, науковців, позаштатних викладачів Центру, представників громадськості та медіа.

Метою заходу стало обговорення сучасного стану регіону, визначення ключових векторів розвитку Півдня України у післявоєнний період, поширення практичного досвіду щодо підтримки та відновлення соціально-економічного, культурного життя громад.

Фахівці навчально-організаційного відділу Центру для організації освітнього процесу продовжили використання таких онлайн технологій: google-реєстрація учасників навчання, зум-конференції, google-тестування, google-анкетування за результатами навчання; робота в онлайн чатах; обмін інформацією між учасниками навчання, викладачами та Центром за допомогою електронних ресурсів.

З метою прискорення можливості вчасно й на містах отримувати сертифікати по завершенню курсу, завідувачем лабораторії цифрового навчання розроблено й введено в експлуатацію автоматизоване програмне забезпечення для формування електронного документу про підвищення кваліфікації.Впроваджено Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та зареєстровано Центр в сервісі ЄСІСТ. Автоматизовано обробку даних електронної бази по проведеним освітнім заходам провідним фахівцем лабораторії, - до роботи залучено штучні інтелектуальні системи, - що прискорило виконання однотипних операцій.

Впродовж звітного періоду фахівцями відділу було здійснено низку організаційних заходів, які дозволили вивчити та узагальнити інформацію щодо потреб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування регіону у підвищенні кваліфікації в Центрі на 2024 рік. Для вивчення потреб на 2024 рік за професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами нами було використано електронну формудля заповнення вивчення потреб з підвищення кваліфікації за посиланням.

Питання добору науково-педагогічних працівників та викладачів-практиків з метою залучення до освітнього процесу залишається для Центру завжди актуальним та нагальним, особливо під час війни. Так, впродовж 2023 року з Центром співпрацювало близько 55 викладачів за угодами цивільно-правового характеру. Навчально-організаційним відділом було укладено 55 цивільно-правових договорів за бюджетним фондом та 13 за госпрозрахунковим фондом. Серед них – провідні науковці вищих навчальних закладів та викладачі-практики з досвідом роботи у відповідних сферах діяльності м. Миколаєва та інших регіонів України. За підсумками кожного місяця було розраховано, складено та підписано акти наданих послуг та додаткові угоди з позаштатними викладачами.

До викладання в Центрі залучалися позаштатні викладачі з інших регіонів України. Також, наші колеги з інших Центрів запрошували викладачів Миколаївського Центру для викладання у своїх регіонах.


Додати до закладок | 13-04-2023, 10:48
У І кварталі 2023 року навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування  у Миколаївському регіональному центру підвищення кваліфікації було активним та практико-орієнтованим. Освітній процес в умовах воєнного стану організовано за допомогою програми віддаленого відеозв'язку Zoom. 
Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації у І кварталі реалізовано:
- 16 освітніх заходів з підвищення кваліфікації за загальними короткостроковими програмами від 6 до 9 астрономічних годин в етері кожний;
- 8 освітніх заходів з підвищення кваліфікації за спеціальними короткостроковими програмами;
- 1 освітній захід з підвищення кваліфікації за загальною професійною (сертифікатною) програмою;
- 1 освітній захід з підвищення кваліфікації за дорученням відділу управління персоналом апарату Миколаївської ОВА.

Всього у 1 кварталі 2023 року провели 26 освітніх заходів, за якими підвищили рівень професійної 1080 публічних службовця Миколаївської області.

За дорученням начальника Миколаївської ОВА та з метою надання актуальної інформації по веденню військового обліку в умовах воєнного стану проведено  навчання відповідальних за військовий облік в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях. Загалом взяли участь у навчанні  238 осіб.
Реєстрацію слухачів забезпечено засобами та інструментами Google, посилання розміщено на офіційному сайті Центру.

Відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 24 серпня 2022 року № 74-22 у І кварталі п.р. Центр проводив навчання за такими пріоритетними напрямами (темами) підвищення кваліфікації:
- державна мова;
- комунікація та взаємодія;
- запобігання корупції та забезпечення доброчесності;
- публічне управління та адміністрування;
- прийняття ефективних рішень;
- управління змінами;
- сучасні комп'ютерні технології;
- робота з сучасними офісними програмами;
- впровадження інструментів діджиталізації в  органах публічної влади;
- управління персоналом на публічній службі у період воєнного часу;
- дотримання прав людини.
 
Навчання за зазначеними напрямами сприяло підвищенню рівня таких професійних компетентностей як професійні знання законодавства у різних сферах публічного управління, знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності, знання державної мови;
комунікація та взаємодія; лідерство; особистісні компетенції; прийняття ефективних рішень;  впровадження  та  сприйняття змін; цифрова грамотність.

З метою застосування цифрових технологій, елементів е-урядування Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації  впроваджено:
-  автоматичне формування електронного документу про підвищення кваліфікації, що прискорило можливість вчасно й на містах отримувати сертифікати по завершенню курсу;
- дистанційні підсумкові оцінювання знань за загальною професійною (сертифікатною) та загальною короткостроковою програми підвищення кваліфікації.

У І кварталі п.р. Національним агентством України з питань державної служби успішно акредитовано два пакети освітніх програм підвищення кваліфікації на 2023-2025 роки. Зокрема, 3 загальні професійні програми та 24 загальні короткострокові програми підвищення кваліфікації. 
Слід зазначити, що вивчення іноземної мови, однієї з мов Європейського Союзу, залишається пріоритетним напрямом НАДС на 2023 рік у сфері підвищення кваліфікації публічних службовців. Позаштатними викладачами та методистами Центру на 2023 рік розроблена та успішно акредитована нова загальна професійна програма «Міжнародна професійна комунікація. Ділова англійська мова (рівень В, В1, В2)».
На офіційному сайті Миколаївського РЦПК створено два нові каталоги професійних та короткострокових освітніх програм на 2023-2025 роки, які побудовані за кейсовим принципом, пріоритетними  напрямами підвищення кваліфікації і ключовими компетентностями, які мають розвинути державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування.
Протягом звітного періоду оновлено електронну бібліотеку Центру, доступ до якої має кожен слухач. Бібліотеку поповнили 37  сучасних джерел за наступними тематиками:
    • традиції та інновації публічного управління;
    • модернізація державної служби та управління людськими ресурсами;
    • запобігання корупції та забезпечення доброчесності;
    • державне управління регіональним розвитком України;
    • ефективні комунікації як механізм взаємодії органів;
    • підходи та інструменти для забезпечення сталого розвитку територій;
    • національно-патріотичне виховання дітей та молоді в Україні;
    • екологічна політика та захист довкілля.
Продовжена робота щодо розміщення електронних варіантів робочих зошитів до провідних програм підвищення кваліфікації у відкритому доступі на сайті Центру.
На офіційному вебсайті Центру та на сторінці у Фейсбу відбувається постійне інформування державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад з питань актуальних змін законодавства у сфері публічного управління та адміністрування, освіти, трудового законодавства, реалізації програм підвищення кваліфікації, проведених освітніх заходів тощо.
 Одним із пріоритетних напрямів діяльності Центру є також професійний розвиток працівників закладу Зокрема, у березні 2023 року два працівника навчально-методичного відділу Центру успішно пройшли чергову атестацію як педагогічні працівники у Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Додати до закладок | 9-01-2023, 08:51

 

Війна змінила фокус соціальної відповідальності влади. Стали іншими пріоритети громадян та пріоритети розвитку особистісних компетенцій публічних службовців. Першочерговими стали питання безпеки і визначеності. Діяльність Центру у період воєнного стану була направлена саме на забезпечення розвитку компетенцій у публічних службовців що здатні забезпечити ці виклики.

 За погодженням  з Миколаївською обласною військовою адміністрацією Центром було актуалізовано тематику програм освітніх заходів до плану-графіку навчання на 2022 рік.

За підсумками 2022 року у Миколаївському регіональному центрі підвищення кваліфікації  відбулося 118 освітніх  заходів, а саме:

- згідно Плану -графіку - 73 ;

- на виконання доручення керівництва облдержадміністрації - 4;

- на договірній основі - 41.

У 2022 році для забезпечення підвищення кваліфікації посадовців пропонувались:

загальних короткострокових -39 програм;   

спеціальних короткострокових, розроблених у 2020 році - 39;

у 2021 - 25;

у 2022- 25.

професійних (сертифікатних) програм - 4 ;

 

Видано  сертифікатів про підвищення кваліфікації  5615.

за:  короткостроковими програмами  -5487;

із них: загальними  -3773

спеціальними  -1714

професійними програмами  - 128

 

Пройшли навчання:

- 2169  - державні службовці місцевих органів виконавчої влади;

- 1047 - посадові особи місцевого самоврядування та 47 депутатів місцевих рад;

- 2351 - державні службовці територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

 

Найбільш витребуваними серед напрямів підвищення кваліфікації були наступні:

Комунікація та взаємодія - 27 освітніх заходів;

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності - 18 освітніх заходів;

Електронне урядування та електронна демократія - 16 навчань;

Удосконалення рівня володіння державною мовою  - 16 навчань;

Лідерство, управління організацією роботи та персоналом  -  29 освітніх заходів.

 Збільшується частка замовлень на підвищення кваліфікації службовцями по розвитку особистісних компетенцій керівника по впровадженню змін, формування команди однодумців.

 

У навчанні брали участь як посадовці Миколаївщини, так і інших регіонів України ( м.Київ, Херсонщина, Одещина).

 

Міжнародна співпраця. В рамках проєкту «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)» у 2022 році завершена реалізація програми післядипломного навчання - Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади. Освітній проєкт реалізовано Краківським економічним університетом (Польща) разом з Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації. На базі Центру пройшли навчання та успішно захистили свої проєкти розвитку конкретних територій 23 посадові особи місцевого самоврядування та депутати місцевих рад Миколаївської області. До освітнього процес були залучено провідні викладачі Малопольської школи публічного адміністрування Краківського університету та позаштатні викладачі - практики Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації.

  

Додати до закладок | 4-10-2022, 11:32

Навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у вересні 2022 року у Миколаївському регіональному центру підвищення кваліфікації пройшло досить плідно, а саме:

- підвищили свою кваліфікацію 753 публічних службовця з Волинської, Миколаївської, Одеської областей;

- провели 15 освітніх заходів;

- провели в етері 130 авдиторних годин.

 

Освітній процес в умовах воєнного стану став можливим завдяки програмі віддаленого відеозв’зку Zoom. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації у вересні місяці організовано:

- 15 зумінарів за короткостроковими програмами від 6 до 9 астрономічних годин в етері кожний;

- 1 зумінар за загальною професійною (сертифікатною) програмою.

Реєстрацію слухачів забезпечено засобами та інструментами Google, посилання розміщено на офіційному сайті Центру.


Найбільш популярною темою місяця є «Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання». Проведено за цією програмою 4 освітні заходи.

У вересні публічні службовці за сприяння Центру підвищили кваліфікацію за такими напрямами:

- державна мова;

- комунікація та взаємодія;

- лідерство;

- запобігання корупції та забезпечення доброчесності;

- публічне управління та адміністрування;

- прийняття ефективних рішень;

- управління змінами;

- організація роботи з питань запобігання насильства;

- сучасні комп'ютерні технології;

- робота з сучасними офісними програмами;

- впровадження інструментів діджиталізації в  органах публічної влади;

- управління персоналом на публічній службі у період воєнного часу;

дотримання прав людини.

 

 Завдяки проведеним освітнім закладам слухачі розвинули наступні професійні компетентності:

- професійні знання;

- знання державної мови;

- комунікація та взаємодія;

- лідерство;

- особистісні компетенції;

- знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності;

- знання законодавства;

- знання інструментів аналізу політики;

- аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

- прийняття ефективних рішень;

- впровадження змін;

- сприйняття змін;

- технічні вміння. 

 

У вересні 2022 року в т.ч. розроблено 17 освітніх програм підвищення кваліфікації на 2023 рік, в т.ч. загальну професійну (сертифікатну) програму для новопризначених державних службовців. Перший пакет програм Миколаївського РЦПК (15 програм) на 2023 рік проходить на зараз процедуру погодження у НАДС.

 

22-23.09.2022 керівництво та працівники Миколаївського РЦПК взяли участь у щорічному Рішельє-форумі публічної служби «Архітектура нової моделі публічної служби» (м. Київ).


(0512)
47 41 87