~ Миколаївський регіональний
центр підвищення кваліфікації ~


Додати до закладок | 29-07-2022, 12:18
   29 липня 2022 року Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було проведено навчання за загальною короткостроковою програмою «Цифрова трансформація громади» за участю державних службовців категорій "Б" та "В", посадових осіб місцевого самоврядування IV-VІІ категорії посад, депутатів місцевих рад.
  Мета зазначеного заходу – набуття учасниками професійного навчання умінь і навичок ефективного впровадження цифрових інструментів управління ресурсами, автоматизації процесів моніторингу і контролю, які мають підвищити ефективність управління, прискорити цифрову трансформацію громади, сприяти залученню жителів громади та інвесторів до розвитку територій.
  Заняття провела завідувач лабораторії цифрового навчання Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації - Вероніка Котяш.

Додати до закладок | 28-07-2022, 09:11

   27 та 28 липня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було проведено навчання за загальною короткостроковою програмою «Інклюзивність як умова розвитку толерантності суспільства» за участю державних службовців категорій "Б” та "В”, посадових осіб місцевого самоврядування IV- VIІ категорій посад, депутатів місцевих рад.

   У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро Дибченко.

   Мета зазначеного заходу – набуття учасниками професійного навчання необхідних знань, умінь та навичок з питань соціальної та правової захищеності осіб з інвалідністю, формування у публічних посадовців ключових компетенцій, необхідних для успішної реалізації державної інклюзивної політики.

   Заняття провела кандидат політичних наук, голова ГО «Миколаївська обласна організація Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України» - Ольга Степаненко.

231

Додати до закладок | 20-07-2022, 12:46

  19 та 20 липня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було проведено навчання за загальною короткостроковою програмою «Теоретичні та практичні аспекти створення Агенцій розвитку в територіальних громадах» за участю посадових осіб місцевого самоврядування IV-VІ категорії посад, депутатів місцевих рад.

  У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро Дибченко.

  Мета зазначеного заходу – отримання учасниками професійного навчання теоретичних знань та практичних кейсів із створення Агенцій розвитку, що необхідні для стратегічного розвитку громади, лобіювання її інтересів за межами території, участі у інноваційних проєктах та залучення інвестицій у розвиток територіальної громади.

  Заняття провів доктор економічних наук, професор, Голова ГО «Агенція Розвитку Південного регіону» - В’ячеслав Клочан


Додати до закладок | 19-07-2022, 10:03

 

   18 та 19 липня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було проведено навчання за загальною короткостроковою програмою «Аналіз державної політики. Підготовка аналітичних документів» за участю державних службовців категорії "Б”, посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорій посад, депутатів місцевих рад.

   У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро Дибченко.

   Мета зазначеного заходу – формування в учасників професійного навчання компетентностей з аналізу державної політики та підготовки аналітичних документів.

   Заняття провела кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова - Марина Волосюк

 


Додати до закладок | 18-07-2022, 12:05
 18 липня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації за використанням програмного додатка зум було розпочато навчання за спеціальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації «Професійно-посадовий розвиток державних службовців: компетентнісний підхід» за участю державних службовців категорій "Б” та "В”, які не підвищували кваліфікацію протягом останніх трьох років.
  У відкритті навчання взяли участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації - Дмитро ДИБЧЕНКО.
  Мета зазначеного заходу - сприяння професійно-посадовому розвитку, підвищенню професійної компетентності,цілеспрямованийрозвиток особистихздібностей державного службовця, раціональне використання його потенціалу. Поглиблення комплексу знань з публічного управління та адміністрування, управління персоналом, набуття лідерських якостей, розвиток мотивації та командної взаємодії, поглиблення цифрової грамотності.
  Заняття зі слухачами проводять викладачі провідних ВУЗів України, фахівці Миколаївської міської ради, Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, АРК та м. Севастополі, Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації та позаштатні викладачі Центру.

Додати до закладок | 13-07-2022, 11:13
   13 та 14 липня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було проведено навчання за загальною короткостроковою програмою «Правові аспекти запобігання проявам корупції на публічній службі» за участю державних службовців категорій «Б» та «В» територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.
   У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро Дибченко.
   Під час навчання зі слухачами були обговорені питання щодо основних форм корупції та причини їх виникнення в Україні; сучасного антикорупційного законодавства України; застосування вимог, заборон та обмежень Закону України «Про запобігання корупції» в діяльності публічного службовця; запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів; інституту викривачів; корупційних ризиків в діяльності публічних службовців; відповідальності за вчинення корупційних дій.
Заняття зі слухачами провела кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили - Олена Каплій.


Додати до закладок | 12-07-2022, 11:50
    11 та 12 липня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було проведено навчання за загальною короткостроковою програмою «Інвестиції як інструмент місцевого економічного розвитку» за участю державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад Миколаївської області.
     У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро Дибченко.
     Мета зазначеного заходу - формування в учасників навчання компетентностей володіння практикою використання інвестиційних інструментів для залучення інвестицій в місцевий економічний розвиток.
     Заняття провела кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної політики та безпеки Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова - Марина Волосюк

viber-2022-07-13-11-38-52-556viber-2022-07-13-11-38-58-031viber-2022-07-13-11-39-12-952


Додати до закладок | 7-07-2022, 12:07

   07 липня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було проведено навчання за спеціальною короткостроковою програмою «Комунікаційні технології в умовах цивілізаційного протистояння» за участю державних службовців категорій «Б» та «В» територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

  У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

  Мета зазначеного заходу - сприяти підвищенню рівнів інформаційної культури та професійної діяльності в інформаційному суспільстві публічних службовців.

  Заняття зі слухачами проводить кандидат педагогічних наук, доцент кафедри права та соціальних технологій Миколаївського інституту розвитку людини ЗВО «Університет «Україна».


Додати до закладок | 6-07-2022, 15:03

 

  05-06 липня п.р. у Миколаївському регіональному центрі підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було проведено навчання за загальною короткостроковою програмою «Лідерство заради належного врядування. Розвиток лідерських якостей публічних службовців» за участю державних службовців категорій «Б» та «В» територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

  У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

  Мета зазначеного заходу - визначити цінності лідерства на публічній службі; аналіз джерел та застосовування інструменти впливу лідера на підлеглих;  визначення цілей, завдань та обґрунтування своєї позиції, створення атмосфери взаємодопомоги; використання емоційного інтелекту для пошуку консенсусу та формування команди.

  Заняття зі слухачами провели позаштатні викладачі Центру.

 


Додати до закладок | 4-07-2022, 15:01

 

  04 липня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації за використанням програмного додатка зум було розпочато навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації «Стратегічний менеджмент та управління публічними фінансами» за участю державних службовців категорії «Б», посадових осіб місцевого самоврядування IV – V категорії посад.

  У відкритті навчання взяли участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації - Дмитро ДИБЧЕНКО.

  Мета зазначеного заходу - знання основ стратегічного менеджменту, управління фінансами, оволодіння практичними навичками прийняття стратегічних рішень у процесі управління, формування професійних компетентностей щодо використання методів та інструментарію управління публічними фінансами.

  Заняття зі слухачами проводять викладачі провідних ВУЗів України, експерти громадських організацій та позаштатні викладачі Центру.


(0512)
47 41 87