~ Миколаївський регіональний
центр підвищення кваліфікації ~


МРЦПК » Матеріали за 13.02.2018
Додати до закладок | 13-02-2018, 09:45
-    провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, консультативну, методичну діяльність;
-    надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад і працівникам підприємств, установ, організацій (далі – слухачі), що включає перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації;
-    надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам публічної влади.

    Відповідно до основних завдань центр:

-    визначає зміст освіти з урахуванням потреб замовників відповідно до державних стандартів в освітній галузі «Публічне управління та адміністрування»;
-    визначає форми та засоби проведення освітнього процесу;
-    розробляє та погоджує з облдержадміністрацією і Нацдержслужбою України щорічні плани-графіки підвищення кваліфікації, затверджує навчальні програми післядипломної освіти за погодженням із замовниками, МОН та Нацдержслужбою України;
-    залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців вищих освітніх закладів, закладів післядипломної освіти, у тому числі, іноземних партнерів;
-    співпрацює з навчальними закладами, у тому числі іноземними, в галузі післядипломної освіти;
-    укладає з підприємствами, іншими юридичними та фізичними особами договори про надання освітніх послуг;
-    провадить видавничу діяльність;
-    бере участь у заходах в рамках міжнародного співробітництва.

   В межах своєї компетенції проводить наукову та методичну діяльність:

-    організовує науково-методичні та науково-практичні конференції, симпозіуми, інші заходи за участю вітчизняних та іноземних фахівців, обмін викладачами;
-    організовує разом із заінтересованими організаціями підготовку і опублікування наукових і науково-методичних праць;
-    розробляє та запроваджує програми наукової діяльності, проводить дослідно-експериментальні роботи на замовлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств тощо.

(0512)
47 41 87