~ Миколаївський регіональний
центр підвищення кваліфікації ~


МРЦПК » Матеріали за 28.01.2019
Додати до закладок | 28-01-2019, 11:23

Організаційна структура Центру покликана забезпечити організацію роботи в напрямку надання освітніх послуг та науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування.  

 

До складу Центру входять наступні структурні групи підрозділів:

 • навчально-методична;
 • навчально-організаційна;
 • лабораторія цифрового навчання;
 • бухгалтерська служба;
 • технічна служба.
  706
Штат Центру становить 16 працівників. Усі працівники мають повну вищу освіту (за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр державного управління» – 1 особа; за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр педагогічної освіти» – 1 особа; 1 працівник має науковий ступінь кандидата політичних наук).

 

Структура центру Дибченко Дмитро Миколайович – директор Центру, магістр державного управління.
Структура центру  

Кругликова Ольга Петрівна – заступник директора Центру.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ ЦЕНТРУ

 

Структура центру Лапшина Наталія Олександрівна – завідувач відділу, магістр педагогічної освіти, кандидат політичних наук;
Структура центру Деркач Наталія Володимирівна – завідувач навчально-методичного кабінету;

 

Основними завданнями відділу є:

 • методичне забезпечення освітнього процесу з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників  підприємств;

 • надання науково-методичної, інформаційної і консультативної допомоги  органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

ЛАБОРАТОРІЯ ЦИФРОВОГО НАВЧАННЯ

 

viber-2021-12-13-16-45-57-282

Котяш Вероніка Олександрівна – завідувач лабораторії цифрового навчання;Основними завданнями лабораторії є:

 • розробка програм за наступними напрямами: державна політика цифрового розвитку, електронне урядування та електронна демократія, інформаційна безпека та захист персональних данних, кібербезпека;
 • організація, контроль та технічне забезпеччення освітнього процесу з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників підприємств;
 • надання технічної, інформаційної і консультативної допомоги державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад, працівникам підприємств та працівникам Центру.
НАВЧАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

 

 

Структура центру

Пономарьова Ольга Миколаївна завідувач відділу;

Структура центру

Терзієва Оксана Олександрівна –  

провідний фахівець;

Структура центру

Герасимчук Вікторія Анатоліївна – фахівець I категорії.


Основними завданнями відділу є: 

 • планування, організація та контроль освітнього процесу з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників  підприємств, установ і організацій;

 • здійснення навчально-організаційного забезпечення діяльності Центру.

БУХГАЛТЕРСЬКА СЛУЖБА

 

Структура центру

Бармінова Ірина Євгенівна – головний бухгалтер Центру;Основними завданнями бухгалтерської служби є: 

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Центру та складення звітності;

 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

 • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

ГОСПОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ

 

Структура центру

Чупиря Володимир Григорович - завідувач господарства.


Основними завданнями господарського відділу є:

 • забезпечення господарського обслуговування і належного стану будівлі та приміщень Центру;

 • здійснення організаційних заходів з підготовки приміщень Центру для проведення  навчань з підвищення кваліфікації та забезпечення роботи працівників Центру;

 • забезпечення працівників та позаштатних викладачів Центру службовим автомобілем для здійснення службових поїздок та відряджень.


(0512)
47 41 87