~ Миколаївський регіональний
центр підвищення кваліфікації ~


Додати до закладок | 21-10-2021, 13:15

 

   20 жовтня п.р. Центром з використанням програмного додатка Zoom було розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою "Ефективні комунікації як механізм взаємодії органів публічної влади з громадськістю” за участю державних службовців категорії "Б”, посадових осіб місцевого самоврядування IV-VI категорій посад, депутатів місцевих рад Первомайського району.

   У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

   Мета освітнього заходу – формування громадянської компетентності публічних службовців, медійної грамотності та навичок взаємодії зі ЗМІ, здатності відповідально реалізовувати свої права та обов’язки, налагоджувати соціальне партнерство у розв’язанні суспільних проблем, вирішувати конфлікти й запобігати дискримінації.

   Заняття проводятьвикладачі Чорноморського національного університету імені Петра Могили.


Додати до закладок | 20-10-2021, 14:13

 

   19 жовтня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка Zoom було розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою «Ділова українська мова в публічному управлінні» за участю державних службовцівтериторіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

   У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

   Мета зазначеного заходу – вдосконаленнярівня володіння діловою українською мовою та розвиток умінь і навичок складання ділових паперів різних типів; ознайомлення з основними змінами в «Українському правописі» редакції 2019 року й особливостями усного й писемного ділового мовлення в діяльності державних службовців.

   Заняття зі слухачами проводить кандидат педагогічних наук, доцент кафедри права та соціальних технологій Миколаївського інституту розвитку людини ЗВО «Університет «Україна».


Додати до закладок | 20-10-2021, 10:15

 

   19 жовтня п.р. Центром з використанням програмного додатка Zoom було розпочато навчання за спеціальною програмою підвищення кваліфікації «Завдання служби управління персоналом, їх практична реалізація» за участю державних службовців категорії «В» управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування VI-VII категорій посад.

   У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

   Мета зазначеного заходу - набуття учасниками професійного навчання фахових знань, практичних умінь та навичок, необхідних для якісної і ефективної організації управління персоналом та ведення військово-облікової роботи відповідно до вимог чинного законодавства в органах соціального захисту населення.

   Заняття зі слухачами проводять фахівці департаментусоціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації; відділу роботи із зверненнями громадян апарату Миколаївської облдержадміністрації; Міжрегіонального управління національного агентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Автономній республіці Крим та м.Севастополь.


Додати до закладок | 14-10-2021, 14:14

 

   13 жовтня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка Zoom було розпочато навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації «Розмовна ділова англійська мова, рівень А1-А2» за участю державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування Миколаївської області.

   У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

   Мета зазначеного заходу -практичне опанування слухачами мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення англомовного спілкування в типових ситуаціях професійної, побутової та культурної сферах спілкування в межах тем програми на рівні А1-А2.

   Заняття зі слухачами проводить викладач Чорноморського національного університету ім. П.Могили.


Додати до закладок | 13-10-2021, 13:47

 

   12 жовтня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка Zoom було розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою «Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання» за участю державних службовців категорій "Б” та  "В” Головного управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області.

   У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

   Мета зазначеного заходу - удосконалення мовленнєвої культури публічного службовця як чинника успішної професійної комунікації та невід’ємного складника його позитивного іміджу; сприяння становленню активної позиції публічних службовців щодо реалізації навичок мовленнєвої культури в професійній діяльності; формування/зміцнювання внутрішньої мотивації до підвищення культури ділового мовлення.

   Заняття зі слухачами проводить кандидат педагогічних наук, доцент кафедри права та соціальних технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна».


Додати до закладок | 8-10-2021, 13:43

 

   07 жовтня п.р. Центром з використанням програмного додатка Zoom було розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою "Стратегія впровадження успішних змін. Опір змінам і його подолання” за участю державних службовців територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

   Мета зазначеного заходу–розвиток у публічних службовців компетентностей впровадження змін, подолання опору змінам, здатності приймати зміни та змінюватися.

   Заняття зі слухачами проводять практичні психологи та позаштатні викладачі Центру.


Додати до закладок | 8-10-2021, 13:41

 

   07 жовтня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка Zoom було проведено навчання за загальною короткостроковою програмою "Використання інформаційних технологій в публічному управлінні. Створення презентацій MS PowerPoint” за участю державних службовців категорій "Б” та "В”, посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад, депутатів місцевих рад.

   У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

   Мета зазначеного заходу – набуття учасником професійного навчання умінь і навичок ефективного використання сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування основ інформаційної культури та інформаційно-комунікативної компетентності.

   Заняття проводить кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.


Додати до закладок | 5-10-2021, 10:39

 

   04 жовтня п.р. Центром з використанням програмного додатка Zoom було розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою "Лідерство заради належного врядування. Розвиток лідерських якостей публічних службовців” за участю державних службовців територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

   У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

   Мета зазначеного заходу - визначити цінності лідерства на публічній службі; аналіз джерел та застосовування інструменти впливу лідера на підлеглих; визначення цілей, завдань та обґрунтування своєї позиції, створення атмосфери взаємодопомоги; використання емоційного інтелекту для пошуку консенсусу та формування команди.

   Заняття зі слухачами проводить практичний психолог, позаштатний викладач Центру.


Додати до закладок | 5-10-2021, 10:36

 

   04 жовтня п.р. Центром з використанням програмного додатка Zoom було розпочато навчання за спеціальною короткостроковою програмою "Використання програмно-технічного комплексу"Житлові субсидії” за участю державних службовців категорії "В” управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування VI-VII категорій посад.

   У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

   Мета зазначеного заходу - набуття учасниками професійного навчання умінь і навичок ефективного впровадження електронного урядування на публічній службі, що має забезпечити якість контролю, планування й ефективність діяльності на місцях. Набуття навичок ефективного використання програмно-технічного комплексу "Житлові субсидії” у своїй діяльності, що на практиці має забезпечити своєчасне призначення та виплату житлових субсидій.

   Заняття зі слухачами проводять провідні фахівці департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації.


Додати до закладок | 5-10-2021, 10:34

 

   04 жовтня п.р. Центром з використанням програмного додатка Zoom було розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою "Запобігання професійному вигоранню на публічній службі” за участю державних службовців категорій "Б” та "В”, посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад, депутатів місцевих радБаштанського району.

   У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

   Мета зазначеного заходу - розвиток компетентності учасників професійного навчання із запобігання професійному вигоранню на публічній службі.

   Заняття зі слухачами проводять позаштатні викладачі Центру.


(0512)
47 41 87