~ Миколаївський регіональний
центр підвищення кваліфікації ~


Додати до закладок | 16-09-2021, 15:30

 

  15 вересня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації на базі Первомайської міської ради було проведено навчання за загальною короткостроковою програмою «Стандарт української мови для публічних службовців» за участю посадових осіб місцевого самоврядування IV-VI категорій посад, депутатів Первомайської міської ради.

  У відкритті навчання взяли участь секретар Первомайської міської ради – Михайло МЕДВЕДЧУК та директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

  Мета зазначеного заходу – підвищення рівня загальномовної підготовки учасників професійного навчання, удосконалення практичних навичок щодо використання мовних норм в усному й писемному мовленні професійного спілкування державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

  Заняття зі слухачами провели викладачі Миколаївського інституту розвитку людини ЗВО «Університет «Україна».


Додати до закладок | 15-09-2021, 10:30

 

  14 вересня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою «Правові аспекти запобігання проявам корупції на публічній службі» за участю державних службовців територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

  У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

  Під час навчання зі слухачами були обговорені питання щодо основних форм корупції та причини їх виникнення в Україні; сучасного антикорупційного законодавства України; застосування вимог, заборон та обмежень Закону України «Про запобігання корупції» в діяльності публічного службовця; запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів; інституту викривачів; корупційних ризиків в діяльності публічних службовців; відповідальності за вчинення корупційних дій.

  Заняття зі слухачами провели викладачі Чорноморського національного університету імені Петра Могили.


Додати до закладок | 14-09-2021, 15:24

 

  13 вересня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації за використанням програмного додатка зум було розпочато навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації «Професійна та соціальна адаптація новопризначених державних службовців на публічній службі» за участю державні службовці категорій «Б» та «В», вперше призначені на посади державної служби.

  У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

  Мета зазначеного заходу – розвиток і вдосконалення у новопризначених державних службовців професійних знань з публічного управління та адміністрування; розвиток особистісних якостей та формування психологічної готовності до служби в органах державної влади.

  Заняття зі слухачами проводять фахівці Миколаївської облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та викладачі провідних ВНЗ Миколаївської області, позаштатні викладачі Центру.

 


Додати до закладок | 10-09-2021, 15:20

 

  09 вересня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації за допомогою програми Zoom було розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою «Організація роботи зі зверненнями громадян. Доступ до публічної інформації» за участю державних службовців категорій "Б” та "В” Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

  У відкритті навчання взяв директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

  Мета зазначеного заходу – розвиток компетентностей публічних службовців, необхідних для відповідальної взаємодії з фізичними та юридичними особами, формування базових засад інформаційної грамотності, вдосконалення організації роботи та контролю, навичок комунікації та взаємодії, запобігання дискримінації.

  Заняття зі слухачами проводять провідні фахівці відділу роботи із зверненнями громадян апарату Миколаївської облдержадміністрації та регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області.

 


Додати до закладок | 8-09-2021, 14:55

 

  07 вересня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою «Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання» за участю державних службовців категорій "Б” та "В” Головного управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області.

  У відкритті навчання взявучастьдиректор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

  Мета зазначеного заходу - удосконалення мовленнєвої культури публічного службовця як чинника успішної професійної комунікації та невід’ємного складника його позитивного іміджу; сприяння становленню активної позиції публічних службовців щодо реалізації навичок мовленнєвої культури в професійній діяльності; формування/зміцнювання внутрішньої мотивації до підвищення культури ділового мовлення.

  Заняття зі слухачами проводить кандидат педагогічних наук, доцент кафедри права та соціальних технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна».Додати до закладок | 31-08-2021, 14:44

 

  30 серпня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було розпочато навчання за спеціальною короткостроковою програмою «Актуальні питання реалізації законодавства про державну службу» за участю державних службовців категорії «Б» апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації,  райдержадміністрацій.

  У відкритті навчання взяли участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО та заступник начальника Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м.Севастополь – Ольга КАЛЬЧЕНКО.

  Під час освітнього заходу були обговорені питання щодо дотримання норм чинного законодавства України про державну службу в умовах проведення реформування державної служби; змін до оголошення та проведення конкурсів в умовах карантину; формування посадових інструкцій державних службовців після реорганізації органу; оцінки службової діяльності державних службовців; нарахування  кредитів ЄКТС; призначення персоналу за новими умовами.

  Заняття проводять фахівці Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м.Севастополь.


Додати до закладок | 27-08-2021, 14:43

 

  26 серпня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було розпочато навчання за спеціальною короткостроковою програмою «Інклюзивність як умова розвитку толерантності суспільства» за участю державних службовців категорій "Б” та "В”, посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутатів місцевих рад.

  У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

  Мета зазначеного заходу - набуття учасниками професійного навчання уміння дотримуватись стандартів етичної поведінки при роботі з особливою категорією населення – особами з інвалідністю. Формування толерантних навичок особистості, яка визнає загальнолюдські та національні цінності й керується морально-етичними стандартами та почуттям відповідальності у власній поведінці. Розвиток політичної, правової, економічної, соціальної, культурної, грамотності публічних службовців у питаннях пов’язаних з інклюзією в Україні.

  Заняття проводить кандидат політичних наук, голова Миколаївської обласної організації Всеукраїнської організації "Союз осіб з інвалідністю України”, позаштатний викладач центру – Ольга СТЕПАНЕНКО.


Додати до закладок | 20-08-2021, 14:42

 

  19 серпня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було розпочато навчання за спеціальною короткостроковою програмою «Ефективні комунікації на публічній службі» за участю державних службовців категорій «Б» та «В» Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

  У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

  Мета зазначеного заходу - розвиток в учасників професійного навчання умінь ефективної комунікації на публічній службі.

  Заняття проводять фахівці Миколаївського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.


Додати до закладок | 18-08-2021, 14:41

 

  17 серпня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було розпочато навчання за спеціальною короткостроковою програмою «Сучасні програмні засоби офісного документообігу та підготовки документів» за участю державних службовців територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

  У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

  Мета зазначеного заходу - надбання слухачем компетенцій, необхідних для користування сучасними програмними засобами офісного документообігу та підготовки документів, а також застосування можливостей сучасних технічних засобів у своїй професійній діяльності.

  Заняття проводить кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.


Додати до закладок | 12-08-2021, 14:40

 

  11 серпня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було розпочато навчання за спеціальною короткостроковою програмою «Сучасні програмні засоби офісного документообігу та підготовки документів» за участю державних службовців територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

  У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

  Мета зазначеного заходу - надбання слухачем компетенцій, необхідних для користування сучасними програмними засобами офісного документообігу та підготовки документів, а також застосування можливостей сучасних технічних засобів у своїй професійній діяльності.

  Заняття проводить кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.


(0512)
47 41 87