~ Миколаївський регіональний
центр підвищення кваліфікації ~


Додати до закладок | 12-08-2021, 14:37

 

  11 серпня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою «Запобігання професійному вигоранню на публічній службі» за участю державних службовців категорій "Б” та "В” територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

  У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

  В рамках навчання слухачі розглянуть питання щодо сутності, стадій та симптомів професійного вигорання; ідентифікації чинників професійного вигорання; шляхів та методів профілактики професійного вигорання на публічній службі; програми запобігання професійному вигоранню на публічній службі.

  Заняття зі слухачами проводить практичний психолог, позаштатний викладач Центру.


Додати до закладок | 10-08-2021, 14:37

 

  09 серпня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було проведено навчання за загальною короткостроковою програмою «Ділова українська мова в публічному управлінні» за участю державних службовців територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

  У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

  Мета зазначеного заходу - вдосконалення рівня володіння діловою українською мовою та розвиток умінь і навичок складання ділових паперів різних типів; ознайомлення з основними змінами в «Українському правописі» редакції 2019 року й особливостями усного й писемного ділового мовлення в діяльності державних службовців.

  Заняття зі слухачами проводить кандидат педагогічних наук, доцент кафедри права та соціальних технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна».


Додати до закладок | 6-08-2021, 14:35

 

  05 серпня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було розпочато навчання за спеціальною короткостроковою програмою «Сучасні програмні засоби офісного документообігу та підготовки документів» за участю державних службовців територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

  У відкритті навчання взяла участь заступник директора Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Ольга КРУГЛИКОВА.

  Мета зазначеного заходу - надбання слухачем компетенцій, необхідних для користування сучасними програмними засобами офісного документообігу та підготовки документів, а також застосування можливостей сучасних технічних засобів у своїй професійній діяльності.

  Заняття проводить кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.


Додати до закладок | 5-08-2021, 14:34

 

  04 серпня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою «Ділова українська мова в публічному управлінні» за участю державних службовців територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

  У відкритті навчання взяла участь заступник директора Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Ольга КРУГЛИКОВА.

  Мета зазначеного заходу - вдосконалення рівня володіння діловою українською мовою та розвиток умінь і навичок складання ділових паперів різних типів; ознайомлення з основними змінами в «Українському правописі» редакції 2019 року й особливостями усного й писемного ділового мовлення в діяльності державних службовців.

  Заняття зі слухачами проводить кандидат педагогічних наук, доцент кафедри права та соціальних технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна».


Додати до закладок | 5-08-2021, 14:33

 

  04 серпня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було проведено навчання за загальною короткостроковою програмою «Етика на публічній службі» за участю державних службовців категорій "Б” та "В” територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

  У відкритті навчання взяла участь заступник директора Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Ольга КРУГЛИКОВА.

  Мета зазначеного заходу - ознайомити слухачів з етикою публічної служби з метою використання здобутих знань в практичній діяльності; формування громадянської компетентності публічних службовців, що забезпечує їх активну громадянську позицію, здатність відповідально реалізовувати свої права та обов’язки в конкретній ситуації; формування вільної особистості, яка визнає загальнолюдські та національні цінності й керується морально-етичними критеріями та почуттям відповідальності у власній поведінці; розвиток політичної, правової, економічної, соціальної, культурної, грамотності державних службовців, гнучкості й адаптивності, комунікабельності, готовності до співробітництва, здатності розв'язувати конфлікти й запобігати дискримінації.

  Заняття зі слухачами провела доцент кафедри конституційного та адміністративного права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили, позаштатний викладач Центру.


Додати до закладок | 3-08-2021, 14:31

 

  02 серпня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою «Конфлікт-менеджмент на публічній службі» за участю державних службовців категорій "Б” та "В” територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

  У відкритті навчання взяла участь заступник директора Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Ольга КРУГЛИКОВА.

  Мета зазначеного заходу - розвиток в учасників професійного навчання компетентності управління конфліктами на публічній службі.

  Заняття зі слухачами проводить практичний психолог, позаштатний викладач Центру.


Додати до закладок | 27-07-2021, 11:28

   26 липня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою «Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання» за участю державних службовців категорій "Б" та "В" Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

  У відкритті навчання взяла участь заступник директора Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Ольга КРУГЛИКОВА.

  Мета зазначеного заходу - удосконалення мовленнєвої культури публічного службовця як чинника успішної професійної комунікації та невід’ємного складника його позитивного іміджу; сприяння становленню активної позиції публічних службовців щодо реалізації навичок мовленнєвої культури в професійній діяльності; формування/зміцнювання внутрішньої мотивації до підвищення культури ділового мовлення.

  Заняття зі слухачами проводить кандидат педагогічних наук, доцент кафедри права та соціальних технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна».


Додати до закладок | 20-07-2021, 07:58

  19 липня п.р. на виконання доручення керівника апарату Миколаївської облдержадміністрації та згідно договору з Національною комісією зі стандартів державної мови на базі майданчику Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації було проведено перший іспит для визначення рівня володіння державною мовою особами, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.


Додати до закладок | 20-07-2021, 05:30

 

 19 липня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було розпочато навчання першої групи слухачів за спеціальною короткостроковою програмою «Питання правового забезпечення діяльності органів примусового виконання судових рішень» за участю державних службовців категорій "Б”, "В” Державної виконавчої служби. Всього в період з 19 по 23 липня  за цією програмою передбачено провести три освітніх заходи  за участю службовців вказаної категорії.

  У відкритті навчання взяла участь заступник директора Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Ольга КРУГЛИКОВА.

  Мета спеціальної короткострокової програми полягає у набутті слухачами теоретичних знань та практичних умінь і навичок, а також інших компетентностей, необхідних для організації на відповідній території ефективної роботи щодо порядку та умов примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з урахуванням змін, внесених у чинне законодавство України у зазначеній сфері, оновлення знань з питань державної служби, запобігання та протидії проявам корупції, удосконалення рівня володіння державною мовою у професійному спілкуванні.

  Заняття зі слухачами проводять викладачі Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» та фахівці Південного міжрегіоанльного управління Міністерства юстиції (м.Одеса).


Додати до закладок | 20-07-2021, 05:21

 

  19 липня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було проведено навчання за загальною короткостроковою програмою «Етика на публічній службі» за участю державних службовців категорій "Б” та "В” територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

  У відкритті навчання взяла участь заступник директора Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Ольга КРУГЛИКОВА.

  Мета зазначеного заходу - ознайомити слухачів з етикою публічної служби з метою використання здобутих знань в практичній діяльності; формування громадянської компетентності посадових осіб місцевого самоврядування, що забезпечує їх активну громадянську позицію, здатність відповідально реалізовувати свої права та обов’язки в конкретній ситуації; формування вільної особистості, яка визнає загальнолюдські та національні цінності й керується морально-етичними критеріями та почуттям відповідальності у власній поведінці; розвиток політичної, правової, економічної, соціальної, культурної, грамотності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, гнучкості й адаптивності, комунікабельності, готовності до співробітництва, здатності розв'язувати конфлікти й запобігати дискримінації.

  Заняття зі слухачами провела доцент кафедри конституційного та адміністративного права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили, позаштатний викладач Центру.

 


(0512)
47 41 87