~ Миколаївський регіональний
центр підвищення кваліфікації ~


Додати до закладок | 30-09-2021, 15:34

 

   30 вересня п.р. Центром з використанням програмного додатка Zoom було розпочато навчання за спеціальною короткостроковою програмою «Електронне урядування на публічній службі» за участю державних службовців категорій "Б” та "В”.

   У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

   Мета зазначеного заходу - набуття учасниками навчання умінь і навичок ефективного впровадження електронного урядування на публічній службі, що має забезпечити якість контролю, планування й ефективність управлінської діяльності на місцях та посилити участь, ініціативність та залучення публічних службовців в процесах державного управління.

   Заняття зі слухачами проводить викладач Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.


Додати до закладок | 30-09-2021, 11:20

 

   29 вересня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка Zoom було розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою «Управління персоналом на публічній службі» за участю державних службовців категорії «Б», посадових осіб місцевого самоврядування IV-VI категорій посад.

   У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

   Мета зазначеного заходу - актуалізація та структурування знань, ознайомлення з новими тенденціями, завданнями та інструментами у сфері управління персоналом, формування вмінь та навичок використання інструментів роботи з персоналом на публічній службі.

   Заняття зі слухачами проводить сертифікований спеціаліст у галузі управління людськими ресурсами, HR - консультант, бізнес - тренер, фасилітатор.


Додати до закладок | 28-09-2021, 10:22

 

   27 вересня п.р. Центром з використанням програмного додатка Zoom було розпочато навчання за спеціальною короткостроковою програмою «Протидія торгівлі людьми» за участю державних службовців категорії "В” управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування VI-VIIкатегорій посад.

   У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

   Мета зазначеного заходу - забезпечення роботи суб’єктів механізму взаємодії з протидії торгівлі людьми в напрямку виявлення та ідентифікації осіб, які постраждали від вказаного злочину та опанування практики надання їм соціальної допомоги.

   Заняття зі слухачами проводять працівники департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації, Миколаївського місцевого благодійного фонду «Любисток» та Миколаївського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.


Додати до закладок | 28-09-2021, 10:20

 

   27 вересня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка Zoomбуло розпочато навчання за спеціальною короткостроковою програмою «Організація та здійснення публічних закупівель» за участю державних службовців категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутатів місцевих рад.

   У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

   Мета зазначеного заходу - підвищення рівня знань спеціалістів, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель, до рівня достатнього для кваліфікованого здійснення процедур публічних закупівель відповідно до вимог законодавства.

   Заняття зі слухачами проводить головний спеціаліст сектору внутрішнього контролю апарату Миколаївської облдержадміністрації.


Додати до закладок | 24-09-2021, 10:30

 

   23 вересня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка Zoom  було проведено навчання за загальною короткостроковою програмою «Аналіз державної політики. Підготовка аналітичних документів» за участю державних службовців категорій "Б” та "В” Вознесенської райдержадміністрації.

   У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

   Мета зазначеного заходу – формування в учасників професійного навчання компетентностей з аналізу державної політики та підготовки аналітичних документів.

   Заняття провела викладач Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.


Додати до закладок | 23-09-2021, 10:33

 

   23 вересня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка Zoom було розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою «Мотивація і технологія формування команди на публічній службі» за участю державних службовців категорії «Б», посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії посад, депутатів місцевих рад.

   У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

   Мета зазначеного заходу – розвиток навичок мотивації персоналу таформування команди на публічній службі.

   Заняття зі слухачами провели позаштатні викладачі Центру.


Додати до закладок | 22-09-2021, 13:17

 

   21 вересня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка Zoom було розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою «Лідерство заради належного врядування. Розвиток лідерських якостей публічних службовців» за участю державних службовців територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

   У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

   Мета зазначеного заходу - визначити цінності лідерства на публічній службі; аналіз джерел та застосовування інструменти впливу лідера на підлеглих; визначення цілей, завдань та обґрунтування своєї позиції, створення атмосфери взаємодопомоги; використання емоційного інтелекту для пошуку консенсусу та формування команди.

   Заняття зі слухачами проводить практичний психолог, позаштатний викладачЦентру.


Додати до закладок | 22-09-2021, 13:13

 

   21 вересня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка Zoom було розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою «Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання» за участю державних службовців категорій "Б" та "В" Головного управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області.

   У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

   Мета зазначеного заходу - удосконалення мовленнєвої культури публічного службовця як чинника успішної професійної комунікації та невід’ємного складника його позитивного іміджу; сприяння становленню активної позиції публічних службовців щодо реалізації навичок мовленнєвої культури в професійній діяльності; формування/зміцнювання внутрішньої мотивації до підвищення культури ділового мовлення.

   Заняття зі слухачами проводить кандидат педагогічних наук, доцент кафедри права та соціальних технологій Миколаївського інституту розвитку людини ЗВО «Університет «Україна».


Додати до закладок | 21-09-2021, 11:57

 

   20 вересня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка Zoom було розпочато навчання за загальною короткостроковою програмою «Сучасні офісні технології підготовки документів» за участю державних службовцівкатегорії "В”, посадових осіб місцевого самоврядування V-VІІ категорій посад.

   Вході навчання будуть обговорені питання щодо створення текстових документів в редакторі MS Word та роботи з багатосторінковими документами; створення електронних таблиць в MS Excel; розрахункових операцій в Excel; створення вкладених функцій; сортування та фільтрації даних; додаткових механізмів обробки даних в MS Excel; створення презентацій пакетом MS Power Point.

   Заняття проводять викладачі Чорноморського національного університету імені Петра Могили.


Додати до закладок | 21-09-2021, 11:53

 

   20 вересня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації за використанням програмного додатка Zoom було розпочато навчання за спеціальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації «Професійно-посадовий розвиток державних службовців: компетентнісний підхід» за участю державнихслужбовців категорій "Б”, "В”, які не підвищували кваліфікацію протягом останніх трьох років.

   У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центрупідвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

   Мета зазначеного заходу – сприяння професійно-посадовому розвитку, підвищенню професійної компетентності, цілеспрямований розвиток особистих здібностей державного службовця, раціональне використання його потенціалу. Поглиблення комплексу знань з публічного управління та адміністрування, управління персоналом, набуття лідерських якостей, розвиток мотивації та командної взаємодії, поглиблення цифрової грамотності.

   Заняття зі слухачами проводять фахівці Миколаївської облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та викладачі провідних закладів вищої освіти України, позаштатні викладачі Центру.


(0512)
47 41 87