~ Миколаївський регіональний
центр підвищення кваліфікації ~


Додати до закладок | 30-09-2022, 07:01
 
  28 та 29 вересня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було проведено навчання за спеціальною короткостроковою програмою "Організація роботи із запобігання та протидії домашньому насильству установами соціального захисту населення” за участю державних службовців категорії "В” управлінь соціального захисту населення райвійськадміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування VI-VII категорій посад.
  У відкритті навчання взяла участь заступник директора Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Ольга Кругликова. До освітнього заходу долучилася директор департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації - Оксана Єльчієва.
  Мета зазначеного заходу - надбання слухачем умінь і навичок у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, отримання поняття про спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству.
  Заняття зі слухачами проводили провідні фахівці департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації, Миколаївського обласного центру соціальних служб та ГО «Первомайський молодіжний жіночий інформаційно – координаційний центр «Ольвія».


Додати до закладок | 27-09-2022, 16:45
  26 та 27 вересня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було проведено навчання за спеціальною короткостроковою програмою "Ведення кадрового діловодства та військово-облікової роботи в установах соціального захисту населення” за участю державних службовців категорій «Б» та «В» управлінь соціального захисту населення райвійськадміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування VI-VII категорій посад.
  У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро Дибченко.
  Мета зазначеного заходу - набуття учасниками професійного навчання фахових знань, практичних умінь та навичок, необхідних для якісної і ефективної організації управління персоналом та ведення військово-облікової роботи у період воєнного часу відповідно до вимог чинного законодавства в органах соціального захисту населення.
  Заняття зі слухачами проводять провідні фахівці департаменту соціального захисту населення Миколаївської облвійськадміністрацій та Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, АРК та м. Севастополі.


Додати до закладок | 23-09-2022, 16:14

  22 та 23 вересня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було проведено навчання за загальною короткостроковою програмою «Аналіз державної політики. Підготовка аналітичних документів» за участю державних службовців категорій "Б" та "В" територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

  У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро Дибченко.

  Мета зазначеного заходу – формування в учасників професійного навчання компетентностей з аналізу державної політики та підготовки аналітичних документів.

  Заняття провела кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова - Марина Волосюк


Додати до закладок | 21-09-2022, 16:17

   20 та 21 вересня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було проведено навчання за загальною короткостроковою програмою «Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання» за участю державних службовців категорій "Б” та "В”, посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад, депутатів місцевих рад.

   Мета зазначеного заходу – удосконалення мовленнєвої культури публічного службовця як чинника успішної професійної комунікації та невід’ємного складника його позитивного іміджу; сприяння становленню активної позиції публічних службовців щодо реалізації навичок мовленнєвої культури в професійній діяльності; формування/зміцнювання внутрішньої мотивації до підвищення культури ділового мовлення.

  Заняття зі слухачами провела кандидат педагогічних наук, доцент кафедри права та соціальних технологій Миколаївського інституту розвитку людини ЗВО «Університет «Україна» – Олена Божко.


Додати до закладок | 21-09-2022, 16:11
  21 та 22 вересня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було проведено навчання за спеціальною короткостроковою програмою "Забезпечення надання комплексної допомоги громадянам, постраждалим від торгівлі людьми, установами соціального захисту населення” за участю державних службовців категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування VI-VII категорій посад управлінь соціального захисту населення районних військових адміністрацій.
  У відкритті навчання взяли участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро Дибченко та директор департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрацій – Оксана Єльчієва.
  Мета зазначеного заходу - забезпечення роботи суб’єктів механізму взаємодії з протидії торгівлі людьми в напрямку виявлення та ідентифікації осіб, які постраждали від вказаного злочину та опанування практики надання їм соціальної допомоги.
  Заняття зі слухачами проводять провідні фахівці департаменту соціального захисту населення Миколаївської облвійськадміністрацій та громадської організації «Первомайський молодіжний жіночий інформаційно – координаційний центр «Ольвія».


Додати до закладок | 20-09-2022, 16:43

  20 вересня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було розпочато навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації «Розмовна ділова англійська мова, рівень А1-А2» за участю державних службовців категорій "Б” та "В”, посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад, депутатів місцевих рад. Учасники освітнього заходу пройшли вхідне тестування з метою діагностування рівня знань.

  У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро ДИБЧЕНКО.

  Мета зазначеного заходу -практичне опанування слухачами мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення англомовного спілкування в типових ситуаціях професійної, побутової та культурної сферах спілкування в межах тем програми на рівні А1-А2.

  Заняття зі слухачами проводить викладач Чорноморського національного університету ім. П. Могили.

 


Додати до закладок | 20-09-2022, 16:34

   20 та 21 вересня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було проведено навчання за загальною короткостроковою програмою «Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання» за участю державних службовців категорій "Б” та "В”, посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад, депутатів місцевих рад.

   Мета зазначеного заходу – удосконалення мовленнєвої культури публічного службовця як чинника успішної професійної комунікації та невід’ємного складника його позитивного іміджу; сприяння становленню активної позиції публічних службовців щодо реалізації навичок мовленнєвої культури в професійній діяльності; формування/зміцнювання внутрішньої мотивації до підвищення культури ділового мовлення.

   Заняття зі слухачами провела кандидат педагогічних наук, доцент кафедри права та соціальних технологій Миколаївського інституту розвитку людини ЗВО «Університет «Україна» – Олена Божко.


Додати до закладок | 16-09-2022, 16:06

   15 та 16 вересня п.р. Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було проведено навчання за загальною короткостроковою програмою «Креативність та ініціативність в діяльності публічного службовця» за участю державних службовців категорій "Б" та "В" Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області.

  У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро Дибченко.

  Мета зазначеного заходу - розвиток особистісних компетенцій публічних службовців, зокрема, креативності та ініціативності, для підвищення ефективності виконання управлінських рішень та вдосконалення професійної діяльності.

  Заняття зі слухачами провели позаштатні викладачі Центру.


Додати до закладок | 15-09-2022, 15:55

  15 вересня п.р.Миколаївським регіональним центром підвищення кваліфікації з використанням програмного додатка зум було проведено навчання за загальною короткостроковою програмою «Етика на публічній службі» за участю державних службовців категорій «Б» та «В» територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

  У відкритті навчання взяв участь директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації – Дмитро Дибченко.

  Мета зазначеного заходу - ознайомити слухачів з етикою публічної служби з метою використання здобутих знань в практичній діяльності; формування громадянської компетентності публічних службовців, що забезпечує їх активну громадянську позицію, здатність відповідально реалізовувати свої права та обов’язки в конкретній ситуації; формування вільної особистості, яка визнає загальнолюдські та національні цінності й керується морально-етичними критеріями та почуттям відповідальності у власній поведінці; розвиток політичної, правової, економічної, соціальної, культурної, грамотності державних службовців, гнучкості й адаптивності, комунікабельності, готовності до співробітництва, здатності розв'язувати конфлікти й запобігати дискримінації.

  Заняття зі слухачами провела кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили, позаштатний викладач Центру - Олена Каплій.


Додати до закладок | 15-09-2022, 08:35

 

З 12 вересня по 14 вересня 2022 року Миколаївським РЦПК, за допомогою програмного додатку Zoom, було проведено навчання за спеціальною короткостроковою програмою «Автоматизована система обробки пенсійних документів при виплаті усіх видів соціальної допомоги» для державних службовців категорій «Б» та «В» з питань призначення усіх видів соціальної допомоги управлінь соціального захисту населення РВА, посадових осіб місцевого самоврядування VI-VII категорій посад.

У відкритті взяли участь: директор Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації Дибченко Дмитро Миколайович та директор Інформаційно-аналітичного центру по організації надання населенню допомог та здійсненню контролю за правильністю призначення та виплати пенсій і допомог Васильєв Олександр Сергійович.

Загальна мета освтнього заходу: набуття слухачами умінь і навичок ефективного використання ПТК "АСОПД” у своїй діяльності, що має забезпечити своєчасне призначення та виплату соціальних допомог.

Практичний матеріал висвітлювала начальник операційного відділу по автоматизованим системам, моніторингу, аналізу та соціальній статистиці Інформаційно-аналітичного центру по організації надання населенню допомог та здійсненню контролю за правильністю призначення та виплати пенсій і допомог Жинтич Владислава Анатоліївна.

 


(0512)
47 41 87